Sectorul Social-Filantropic și Misionar

ATRIBUȚIILE SECTORULUI SOCIAL – MISIONAR

 

Coordonator sector:

Consilier Eparhial Social:

D-na Eugenia Popescu

e-mail: peugeniag@yahoo.com 

e-mail: sectorulsocialmisionar@yahoo.com 

 

Inspector social:

Arhid. Cristian-Ştefăniţă Chiru

e-mail: aloc_acoc1988@yahoo.com 

e-mail: sectorulsocialmisionar@yahoo.com 

 

Asistent social:

Dra Mariana Munteanu

e-mail: mariana.munteanu01@yahoo.com

e-mail: sectorulsocialmisionar@yahoo.com 

 

 Atribuții:

  • aduce la îndeplinire misiunea pe care o are Biserica pentru cei aflaţi în situaţii de dificultate, în conformitate cu învăţătura de credinţă;
  • furnizează servicii sociale primare, precum şi servicii social-medicale conform prevederilor legale în vigoare;
  • creează şi menţine reţele de suport, la nivel comunitar, pentru persoanele sau grupurile sociale care se află în situaţii de dificultate;
  • înfiinţează şi administrează așezăminte de asistenţă socială şi medico-socială în parteneriat cu organisme publice;
  • participă la elaborarea şi aplicarea politicilor sociale, strategiilor şi planurilor de acţiune la nivel, judeţean şi local;
  • colaborează şi dezvoltă parteneriate cu serviciile publice descentralizate ale administrației publice centrale şi locale, precum şi alte instituţii de stat sau private care desfăşoară activităţi în domeniu;
  • informează opinia publică cu privire la problematica socială, în scopul educării şi sensibilizării acesteia, prin: organizarea de conferinţe, seminarii, mese rotunde, dezbateri, etc; editarea de publicaţii (reviste, broşuri, pliante), materiale audio-video, materiale în format electronic; desfăşurarea de campanii publice în vederea implicării comunităţii în rezolvarea unor probleme sociale.

La sfârșitul anului calendaristic, activitatea Sectorului Social-Misionar este rezumată într-un Raport de activitate care este evaluat și aprobat de Adunarea Eparhială a Episcopiei Sloboziei și Călărașilor.

 


Abonament RSS Informatii
SPRIJINIM CONSTRUIREA CATEDRALEI
Cautare