Activităţi social misionare

STRUCTURA ACTIVITĂŢII SOCIAL-MISIONARE

Activitatea misionar-social a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor este structurată şi funcţionează prin următoarele centre şi birouri de asistenţă socială:

I.    Centrul Socio-Cultural Episcopul Damaschin Slobozia
 

II. Centru medical deschis în anul 2007:

-          1 cabinet medicină de familie

Medic monahia Cornea Parascheva

 

-          2 cabinete obstică-ginecologie

Medic Dărăbanu Ion

Medic Mănăilă Ion

 

-          1 cabinet  diabet zaharat, nutriție, boli metabolice

Medic  Berbece Simona Cristina

 

-           1 cabinet psihologic

Psiholog Dumitrache Victorița

 

-          1 punct farmaceutic

III. Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Familiile Aflate în Dificultate. (click pt. web: www.ccf-esc.uv.ro)


Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor a derulat în perioada 2.12.2008-30.11.2009 un proiect pentru deschiderea unui Centrului de consiliere şi sprijin pentru familiile aflate în dificultate, cu sediul în clădirea Centrului socio-cultural. Proiectul a avut ca scop dezvoltarea serviciilor sociale adaptate nevoilor populaţiei în vederea sprijinirii incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile din municipiul Slobozia şi localităţile învecinate. Beneficiarii proiectului pentru primul an de activitate sunt 100 de familii aflate în dificultate. Episcopia a iniţiat acest proiect în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa şi Asociaţia Socio-Culturală Matei Basarab cu finanţare nerambursabilă prin programul PHARE.

Personalul Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru Familiile Aflate în Dificultate:
- Coordonator centru –  Eugenia Popescu
- Asistent social – Mariana Munteanu
- Psiholog – Luminiţa Elena Rătunzeanu
- Asistent medico-social - Cati Vasile

 

IV. Centrul de Orientare Profesională pentru Persoane Aflate în Dificultate

Episcopia Sloboziei și Călărașilor a înființat în baza Temei nr. 1100/2013, începând cu data de 15 aprilie 2013, un nou serviciu social care să vină în sprijinul persoanelor aflate în dificultate din Municipiul Slobozia. Serviciile sociale acreditate oferite, în cadrul Centrului, sunt: identificarea și evaluarea nevoilor sociale, individuale, familiale și de grup, orientare și integrare profesională și sprijin și orientare pentru integrare, readaptare și reeducare profesională.

 

Personalul Centrului de Orientare Profesională ăentru Persoane Aflate în Dificultate:
- Coordonator centru –  Eugenia Popescu
- Asistent social – Mariana Munteanu
- Consilier vocațional – Luminiţa Elena Rătunzeanu
- Consilier orientare profesională - Oproiu Daniela

- Psiholog dezvoltare persoanlă - Dumitrache Victorița

 

V. Centrul de Resurse pentru structurile economiei sociale din Regiunea Sud-Muntenia. (click pt. web: www.ecsocesc.uv.ro)

Personalul Centrului pentru structurile economiei sociale:
- Coordonator centru - Cristian Ştefăniţă Chiru
- Consilieri - Pr. Daniel George Sturzoiu
- Eugenia Popescu
- Gabriela Dobre
- Referent - Mariana Munteanu
- Psiholog - Daniela Oproiu
- Specialist resurse umane - Laura Ionescu

VI. Birourile de asistenţă socială din cadrul protopopiatelor care oferă servicii sociale acreditate

Protopopiatul Slobozia:
-asistent social Pătraşcu Anstasia

Protopopiatul Urziceni:
-asistent social Toma Adriana
-asistent social Berbec Victorița

Protopopiatul Călăraşi:
- asistent social Daniela Tilică
- referent social Tănase Alexandru Ștefan

Protopopiatul Feteşti:
-asistent social Stanchi Laura

Protopopiatul Olteniţa:
-asistent social Cătălina Marina Mălureanu

Protopopiatul Lehliu:
-asistent social Elena Alexa

-asistent social Milena Dulhaz

Din anul 2006 în cadrul Sectorului Social-Misionar sunt acreditate următoarele servicii sociale cu caracter primar:

- identificarea şi evaluarea nevoii sociale individuale, familiale sau de grup
- informare în domeniul social
- consiliere socială
- consiliere psihologică
- consiliere juridică în domeniul social
- sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criza

- orientare și integrare profesională

- sprijin și orientare pentru integrarea, readaptarea și reeducarea profesională

VII.    ASOCIAŢIA SOCIO-CULTURALĂ  MATEI BASARAB (click pentru web: www.ascmb.ro)

Abonament RSS Informatii
SPRIJINIM CONSTRUIREA CATEDRALEI
Cautare